Vogelexcursie Oostvaardersplassen

€ 35,00

Vogelexcursie in de Oostvaardersplassen  ]

- Neem contact op om een excursie in de Oostvaardersplassen in te plannen! 

- 3 uur

- Meest voorkomende vogelssoorten leren identificeren

- Incl. gebruik verrekijker en vogelboekjes, thee en wat lekkers en foto's achteraf

 

De Oostvaardersplassen is waarschijnlijk het meest besproken natuurgebied in Nederland.  Afwisseling van grote vlaktes van moerassen, graslanden, rietvegetaties en bos zorgen voor een grote verscheidenheid aan leven. Dit hele systeem wordt beïnvloed door grote grazers zoals de edelherten, konikpaarden en runderen. Tijdens de excursie door de Oostvaardersplassen zullen dus naast de vele roofvogels, steltlopers en rietbewoners nog veel andere dieren en onderdelen uit het ecosysteem besproken worden.

Het gevarieerde gebied, met grasvlaktes, rietkragen en moeras zorgt voor een grote diversiteit aan vogelsoorten. Blauwborsten, grauwe klauwieren, lepelaars en de aalscholverkolonie zijn leuke vogels die we tijden de vogelexcursie tegen kunnen komen.  Het vette aan de Oostvaarderplassen is dat dit gebied de hoogste populatie Zeearenden bevat. Als we geluk hebben zien we er misschien wel een overvliegen!

Ik kijk er naar uit op pad te gaan! Neem contact op voor meer informatie of een boeking. 


Ervaringen tijdens deze excursie:

"De feitjes die je leert; we hebben vandaag de grootste en kleinste vogel van Nederland gezien, de slechtvalk is het snelste dier op aarde, maar ook de kennis die je opdoet over bijvoorbeeld de vlucht van de specht en andere vogels waardoor je ze kan herkennen."

 

"De rode wouw! De ontspannen sfeer, de kleinschaligheid en dat je zoveel weet en kunt uitleggen op een leuke manier."