Vogelexcursie Oostvaardersplassen

Vogelexcursie in de Oostvaardersplassen 

- Op aanvraag 

- 3 uur

- Meest voorkomende vogelssoorten leren identificeren

- Inclusief thee en wat lekkers

De Oostvaardersplassen is waarschijnlijk het meest besproken natuurgebied in Nederland.  Afwisseling van grote vlaktes van moerassen, graslanden, rietvegetaties en bos zorgen voor een grote verscheidenheid aan leven. Dit hele systeem wordt beïnvloed door grote grazers zoals de edelherten, konikpaarden en runderen. Tijdens de excursie door de Oostvaardersplassen zullen dus naast de vele roofvogels, steltlopers en rietbewoners nog veel andere dieren en onderdelen uit het ecosysteem besproken worden.

Het gevarieerde gebied, met grasvlaktes, rietkragen en moeras zorgt voor een grote diversiteit aan vogelsoorten. Blauwborsten, grauwe klauwieren, lepelaars en de aalscholverkolonie zijn leuke vogels die we tijden de vogelexcursie tegen kunnen komen.  Het vette aan de Oostvaarderplassen is dat dit gebied de hoogste populatie Zeearenden bevat. Als we geluk hebben zien we er misschien wel een overvliegen!

Ik kijk er naar uit op pad te gaan! Neem contact op voor meer informatie of een boeking.