Vogelexcursie Binnenveldse Hooilanden - Wageningen

Vogelexcursie in Binnenlandse Hooilanden

- Op aanvraag

- Meest voorkomende vogelssoorten leren identificeren

- Inclusief thee en wat lekkers

De Binnenvelden zijn een uniek stukje natuur in de omgeving van Wageningen en Bennekom. Dit agrarische cultuurlandschap is een paradijs voor weidevogels zoals de kievit, grutto en scholeksters, maar ook veel veel roofvogels zoals de torenvalk, slechtvalk, buizerd en nog veel meer soorten. Een paar maanden terug heb ik hier zelfs de zeldzame roodpootvalk gezien! Voor een boeking of meer informatie kun je hier contact met mij opnemen.

Tot snel!